พล.ต.ต.ถาวร  แสงฤทธิ์

ผบก.ภ.จว.ชุมพร

พ.ต.อ.ภาณุเดช  ณ พัทลุง

รอง ผบก.ภ.จว.ชุมพร

พ.ต.อ.นิวัติ  โพธิ์พร้อม

รอง ผบก.ภ.จว.ชุมพร

พ.ต.อ.ภคพล  ทวิชศรี

รอง ผบก.ภ.จว.ชุมพร

พ.ต.อ.เสกสิทธิ์  สุวรรณฤทธิ์

รอง ผบก.ภ.จว.ชุมพร

พ.ต.อ.นรเศรษฐ์  อินทรจันทร์

รอง ผบก.ภ.จว.ชุมพร

พ.ต.อ.สัณฑภวิษย์  มากช่วย

รอง ผบก.ภ.จว.ชุมพร