พล.ต.ต.วิรุฬห์  สุวรรณวงศ์

ผบก.ภ.จว.ชุมพร

พ.ต.อ.ภาณุเดช  ณ พัทลุง

รอง ผบก.ภ.จว.ชุมพร

พ.ต.อ.ประสิทธิ์ศักดิ์  ศรีสุข

รอง ผบก.ภ.จว.ชุมพร

พ.ต.อ.นิวัติ  โพธิ์พร้อม

รอง ผบก.ภ.จว.ชุมพร

พ.ต.อ.จิตเกษม  สนขำ

รอง ผบก.ภ.จว.ชุมพร

พ.ต.อ.เสกสิทธิ์  สุวรรณฤทธิ์

รอง ผบก.ภ.จว.ชุมพร

พ.ต.อ.สัณฑภวิษย์  มากช่วย

รอง ผบก.ภ.จว.ชุมพร