พล.ต.ต.ถาวร  แสงฤทธิ์

ผบก.ภ.จว.ชุมพร

พ.ต.อ.ภาณุเดช ณ พัทลุง

รอง ผบก.ภ.จว.ชุมพร

พ.ต.อ.ประสิทธิ์ศักดิ์ ศรีสุข

รอง ผบก.ภ.จว.ชุมพร

พ.ต.อ.ภคพล  ทวิชศรี

รอง ผบก.ภ.จว.ชุมพร

พ.ต.อ.เสกสิทธิ์  สุวรรณฤทธิ์

รอง ผบก.ภ.จว.ชุมพร

พ.ต.อ.นรเศรษฐ์  อินทรจันทร์

รอง ผบก.ภ.จว.ชุมพร

พ.ต.อ.อธิศวิส  กมลรัตน์

รอง ผบก.ภ.จว.ชุมพร